Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Meutter Groencreaties kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Meutter Groencreaties, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Meutter Groencreaties verstrekt. De Meutter Groencreaties kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnummer

 

WAAROM DE MEUTTER GROENCREATIES UW GEGEVENS NODIG HEEFT

De Meutter Groencreaties verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen (per email of per telefoon) als u daar om verzoekt. Daarnaast kan De Meutter Groencreaties uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.

 

HOE LANG DE MEUTTER GROENCREATIES GEGEVENS BEWAART

De Meutter Groencreaties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

De Meutter Groencreaties verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@demeuttergroencreaties.be. De Meutter Groencreaties zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

COOKIES

FUNCTIONELE COOKIES

Dankzij deze cookies onthouden we voorkeursinstellingen en kunnen we u steeds een vlot gebruik van onze website garanderen.

ANALYSERENDE COOKIES

De Meutter Groencreaties maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Meutter Groencreaties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer (In een geanonimiseerde  vorm), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Meutter Groencreaties te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Meutter Groencreaties heeft hier geen invloed op. De Meutter Groencreaties heeft Google geen toestemming gegeven om via De Meutter Groencreaties verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

BEVEILIGING

De Meutter Groencreaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Meutter Groencreaties maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Aanspreekpunt informatieveiligheid: Lander de Meutter – info@demeuttergroencreaties.be

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Meutter Groencreaties verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Meutter Groencreaties op via info@demeuttergroencreaties.be.

https://demeuttergroencreaties.be is een website van CryptoNet bvba.
CryptoNet bvba is te bereiken via info@cryptonet.be